Gréckokatolícka - Oficiálna stránka obce Majerovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Gréckokatolícka

Inštitúcie > Cirkev
História gréckokatolíkov v obci
 • druhou najpočetnejšou náboženskou komunitou v obci sú gréckokatolíci, ktorí i v tomto období patria pod správu fary v Sedliskách, patriacej najprv do mukačevskej a neskôr (po jej vzniku) do prešovskej diecézy.

 • podľa štatistických údajov počet obyvateľov hlasiacich sa ku greckokatolíckej cirkvi po roku 1919 do roku 1991 vrástol iba o 5 osôb

 • od roku 1946 spoločne užívali kostol s rímskokatolíkmi až do výsviacky nového, pred ktorou došlo k ďalšej vzájomnej dohode o preložení zvona a rozdeleniu spoločného majetku, pričom starý kostol  s časťou pozemku pripadol gréckokatolíkom

 • v roku 1996 po predbežných konzultáciach veriacich s Ing. Jánom Zajacom sa rozhodlo o výstavbe novej cerkvi s patrocíniom Nanebovstúpenia Pána – Voznesenie (pohyblivý prikázaný sviatok)


Prehľad farárov pôsobiacich v tomto storočí od roku 1932

 • Alexej Kubek 1932-1965

 • Ján Džogan 1965-1968

 • Mikuláš Kello 1968-1982

 • Ján Liber 1982-1985

 • Ján Gamrát 1985-1990

 • Július Mati 1990-1994

 • František Takáč 1994-1996

 • Mgr. Rastislav Bruzda 1996

 • Mgr. Marek Belej


V Štátnom oblastnom archíve v Prešove  sú uložené spoločné matriky (Gr.-kat. fárskeho úradu Sedliská) narodených 1801-1899, sobášených 1817-1899 a zomretých 1807-1899.

ZVONICA

 • za zmienku stojí drevená zvonica osadená malým zvonom, ktorá stála od nepamäti v strede obce medzi cestou a potokom (v súčasnosti oproti domu Jána Fabiana). Zvonilo  sa ráno, napoludnie a večer k Anjel Pána, pri pohreboch, povodniach a búrkach, pri smutných i radostných udalostiach.

 • posledným zvonárom bol Juraj Kopčo

 • v roku 1946 bola zvonica zlikvidovaná, o osude zvona nie je nič známe


 • ikonostas v novom chráme Nanebovstúpenia Pána v Majerovciach

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky