Súčastnosť - Oficiálna stránka obce Majerovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Súčastnosť

Obec Majerovce má v súčasnosti 457 obyvateľov, rozloha katastra je 354 ha. V roku 1992-93 bola zrekonštruovaná NN sieť a výmena drevených elektrických stĺpov, súčasne začala výstavba chodníka k novému kostolu. V roku 1993 vznikla v obci pekáreň, ktorej majiteľmi sú manželia Migaľovi. V roku 1994-95 prebehla I. a II. etapa plynofikácie obce, zároveň bola vybudovaná nová autobusová zástavka s čakárňou v strede obce a dve predchádzajúce sa zrušili. V roku 1998 obec začala s výstavbou skupinového vodovodu Majerovce -Sedliská a kompletne bol ukončený v roku 2001. V roku 2000 sme ukončili výstavbu chodníka v dĺžke 700 m a taktiež sme dokončili parkoviska pri oboch kostoloch. V roku 2001 sme začali s prístavbou kultúrneho domu s kapacitou cca 150 miest. Slávnostné otvorenie bolo 2.8.2003.

fi. Hromada s.r.o
Pekáreň fi. Migal
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky